lundi 4 octobre 2021

Boletaire de matí

M'havia adormit,
pensant en l'estiu,
tan sec de sol viu,

quan de cop viu néixer
de color i llum
tos bolets encesos.