vendredi 1 octobre 2021

Sorra, aigua i colines

a un coleccionista català

La sorra era calenta
i l'ombra s'hi estirava,
oblidadissa i tendra.

Vingueren cavallets
amb llur blava cuirassa,
traspuant gelosia.

A dalt, cap al cel pur,
verdejaven rients
uns espiadimonis.

Gumersind Gomila (colecció privada)