mercredi 10 novembre 2021

I la nit

I la nit m'aporta
aromes de ponent:
mel i sajolida bona

amb un pessic de fred.
Encara dorm el somriure
i la veu salada del vespre.

Mon cor és a set cents metres,
al centre de l'altiplà. Allà, quiet
batega, i canta a la coral.