jeudi 3 juin 2021

Un bot nou

Un bot nou, de cuir bo.
Dels flexibles i sòlids,
ja àvid de vi generós.

La primavers s'instal·la,
els somriures es treuen
la mascareta i despunten.

Ja és hora de talar arbres
i de coure pans i brioixos.
O de presentar un gran vídeo?