mardi 22 juin 2021

Vorejarem

Vorejarem la costa,
el matí de Sant Joan,
entre algues i farigola,
llapins i orades dentades.

Vindran uns caballets eixuts
amb rodones ortigues,
uns lents cargols de brasa
amb allioli dispers.

No ens aturaran fronteres
ni les defugirem, que Cervera
té tres caps,el matí una llum,
i nosaltres dos cors emparellats.