jeudi 12 octobre 2017

El dia de la disparitat

De sang i d'or, dues banderes.
l'una de seny i de rauxa,
l'altre d'odi i de supèrbia.

Mans obertes contra ganyotes
que escopen. Una mateixa sang
i l'or dels ossos amagats.

No us deixeu enganyar, homes i 
dones de bé, fugiu de la disparitat. I
de l'octubre, estimeu el dia trenta-dos.