jeudi 16 septembre 2021

Al teu costat

Llegir al teu costat,
sobre el sofà beix,
gaudir de la teva mà

que deixa el llibre
per prémer suaument
la meva. Sumir-nos,

ambdós, en universos
distints, de mars i
oceans, i somiar...