dimanche 12 septembre 2021

Una mestra mallorquina

A l'A i al M.

Han nascut entre els mots,
de la teva veu de vellut,
un nom i una foto.

Setmana de goig viu
i dissabte immaculat.
De farina, es vesteix

la tendra parella, abans
de caminar pels carrers.
Ja xiuxiuegen els ocells.