jeudi 16 septembre 2021

Una passejada

Una passejada, de nit, lenta,
pel barri. Portes tancades amb
l'escletxa sobtada d'un tros

de biblioteca i·luminada. Llibres
atapeïts i silents. Ni una ombra.
Ja dormen els cotxes i l'aire fosc

porta nostàlgies de velles matances.
La massa grisa del pabelló deixa
entreveure fulgors d'un entrenament.