samedi 26 juillet 2014

Hadrien a la gatzoneta / Hadrien accroupi

La foto no és meva i la badia
que omple el fons és la de Roses.

Hadrien vesteix una de les seves
samarretes que ja són história.

Mira sa mare amb amor. No sé res de
la foto, n'endevino el moment: el

capvespre. La platja és buida, els grans
molls i gruixuts. Fa seixanta anys, la seva

àvia, que tant l'estima, s'hi trobava, amb
la seva cosina. Les colines no portaven

cases i l'aigua semblava sense fons. Estimo
ma mare i encara més m'estimo el meu petit ja gran.

***

La photo n'est pas de moi et la baie
qui remplit le fond est celle de Rosas.

Hadrien est vêtu de l'un de ses
t-shirts qui sont déjà passés à la postérité.

Il regarde sa mère avec amour. Je ne sais rien de
la photo, j'en devine l'instant : 

le soir. La plage est vide, les grains
mouillés et grossiers. Il y a soixante ans, sa

grand-mère qui l'aime tant s'y trouvait avec
sa cousine. Les collines ne portaient pas

de maisons et l'eau semblait sans fond. J'aime
ma mère et j'aime encore plus mon petit devenu grand.