mercredi 21 juin 2017

Illes meves

Són moltes, dins d'un territori
limitat. Porten el mateix nom i
conviuen alhora dintre de la meva

memòria. Solc anar-hi unes quantes
vegades a l'any. Tres o quatre diets,
en general. Allí em reuneixo amb uns

amics rics, arraconat en un cafè fosc
o sota els fluorescents d'una tertúlia.
I me'n dibuixo els contorns de pell tèbia.