vendredi 16 juin 2017

No vull res més / Je ne veux rien d'autre

La sal del matí a llevant,
un ventolí fresc arran del
mar,

una caseta blanca, de pati
ombrívol i la lectura dels
poetes germans.

La teva presència, somiada,
el parlar pla de l'amic Paco,
una visita sobtada del Joan,

la presència callada de Camus,
els carrers sonors i els camins
olorosos a la nit,

mentre, a La Rueda, Carles, Nando,
Juanjo i noltros fem tertúlia i
hi apreciem la vida vertadera.

***

Le sel du matin à l'est,
une brise fraîche au ras
de l'eau,

une maisonnette blanche,
au patio ombreux et la lecture
des poètes mes frères.

Ta présence, rêvée,
la langue vraie de mon ami Paco,
une soudaine visite de Joan,

la présence silencieuse de Camus,
les rues somnores et les chemins
odorants la  nuit,

cependant qu'à La Rueda, Carles, Nando,
Juanjo et nous, nous nous réunissons et
y apprécions la vie véritable.