vendredi 4 mars 2016

Noia de porcellana

Uns somriures tímids, creuats,
més enllà de la música. El teclat
de l'Artur és una pista de ball,
voldria que fos una pàgina en blanc
on escriure-li els bateigs de
mon cor.

L'amic Paco m'acompanya, en torn 
d'unes tapes i d'un got de vi bo. Xerrem,
xalam, en català, en pla i en francès.
Passen les hores. Peter Green, Miguel Ríos,
els Mustangs, escrivim a una amiga comuna,
sense qui no ens hauríem conegut, 

ara que som inseparables. El concert s'apropa
al final: «¡Otra!», «¡Otra!», «¡Otra!». M'aixeco
de la taula, m'apropo al taulell, passo al costat
de la noia de porcellana de veu de seda i somriure
de gingebre. No li dic res. I la nit se'ns empassa.