jeudi 17 décembre 2020

Bon dia Sandy

- Bon dia, Sandy,
com te va tot?

Brut, exhaust, l'home

avança amb dificultat.
L'han reconegut, tot i
la mascareta de cotó.

Seu i espera el cafetó
del matí. Se l'imagina
fumejant. Somnis petits.