vendredi 25 décembre 2020

Un somni carícia

Frecs de mans
i dunes de plaer.

Els llençols pàgina,
el coixí cova tendra.

Cap verb, tot pensament,
la terra dolça inspiradora.