mardi 22 décembre 2020

Creu

Una cicatriu petita
al dors de la mà.
L'empremta aguda

d'uns vidres que cauen
reventats per la calor
sofocant d'un liceu 

de províncies. Així és
com neix una creueta a 
l'enforcall del polze 

i de l'índex. Passaran
els anys, els dubtes
desassossegaran el creient

mes la creu seguirà al seu lloc, 
discreta brùixola d'un poeta
sense rumb i amb candidesa.