dimanche 13 décembre 2020

El dinar d'un esquirol

Passes llargues i esguards estrets,
entre un grapat de pedretes glaçades,
el dinar d'un esquirol.

Ressec el cor de la pinya, com un avet
en petit, clar arbust de Nadal, sense
garnaldes ni boles vives, el dinar

jeu al bell mig de l'improvisat caminoi.
Passaran setmanes, tornarà la primavera
i la terra, grassa i molla, se n'alimentarà.