mardi 13 mars 2018

El seminari / Le séminaire

Deixa córrer les hores, la platja vindrà,
com una tela groga, un mantell de paper.

Pensa en els amics aplegats, la sala petita
i clara, com d'un convent de xiu-xius sucrats.
Prepara la teva intervenció, ma non troppo

car els estudiants volen alt i la seva gana
és immensa. Fes el que vulgui la gran callada,

la teva illa, i molt aviat la seva. Oblida el
que dius, escolta el poeta, la seva veu, de
ritme lent i rocallós, i escriviu, allegro.

***

Laisse courir les heures, la plage viendra,
comme une toile jaune, une capeline en papier.

Pense à tes amis réunis, à la salle petite
et claire, comme un couvent de chuchotis sucrés.
Prépare ton intervention, ma non troppo

car les étudiants volent haut et leur faim
est immense. Fais ce que veut la grande taiseuse,

ton île et très bientôt la leur. Oublie ce
que tu dis, écoute le poète, sa voix, au
rythme lent et rocailleux, et écrivis, allegro.