jeudi 4 août 2016

Sense tartana

El segle vint encetava el segon quart,
es casaren els avis, a mida d'illa.

Res de follia, de viatges transcontinentals.
Llogaren una tartana i se n'anaren de Maó

a Fornells. Lentament, per pedregars estrets.
Formosa era l'àvia, tan robust era son home.

I ara, gairebé un segle després, tu i jo,
farem el camí dels antics avis per cintes

de quitrà brillant. Sense tartana, les mans
tendrament creuades i les paraules engalanades.