mardi 31 décembre 2019

Cap d'any / Premier de l'an

L'ombra fugissera no em guanyarà,
seguiré el teu sol i caminaré a recer
del mal geni, cap al cau sense foscor.

***
L'ombre fugace ne me gagnera pas,
je suivrai ton soleil et marcherai à l'abri
de mon mauvais caractère, vers ton repaire sans obscurité.