lundi 23 décembre 2019

L'amic poeta / L'ami poète

a P. P.

L'amic llegeix, lentament,
a la llum fosca de l'alba.
El manuscrit viu i tremola.

Faltes, errates, girs rars.
La llengua és de tots i,
a vegades, de ningú.

No corregeix. Suggereix.
Per Nadal, la segona edició
brillarà pels seus ulls.

***
L'ami lit, lentement,
à la lumière sombre de l'aube.
Le manuscrit vit et tremble.

Fautes, errata, tournures étranges.
La langue est à tous et,
parfois, à personne.

Il ne corrige pas, il suggère.
Pour Noël, la deuxième édition
brillera par ses yeux.