jeudi 7 juillet 2016

Barcelona, amor inicial

És un dels meus llibres estimats.
De poesies, amb fotos. Traduït
a l'anglès i a l'espanyol al final,

com una guia turística que no serà
mai. Versos acurats, aquests de
Barcelona, amor inicial. Del poeta

del carrer de Sardenya, 548, recordo
la filla desapareguda, que ens uneix,
el gust per les coses quotidianes,

tendrament rutinàries, la nostàlgia
pressentida. Però ara, el tinc descartat
aquest llibre estimat i me n'invento

un altre, de pell clara i olorosa, viva,
un poemari per escriure, dia a dia,
pàgina rere pàgina. En seràs la musa,

si vols i si no et sap greu. El descobriràs
a poc a poc, sense adonar-te'n, o quasibé:
«Barcelona, amor inicial» es diu. I el diràs.