mercredi 20 mai 2015

Poetes «al alimón»

a P. G. i  M. G.

No som Lorca ni Neruda,
i l'Argentina queda lluny
de la nostra illa estimada

Som dos poetes senzills,
sense DNI on consti la nostra
essència. En Pere és una mica

més gran que jo. Escriu des de
fa més anys. Menys però millor.
De fet, aquí on em veieu, ni tan 

sols sóc poeta. Sóc el seu traductor
I no respecto metre ni rima. Tradueixo 
per aprendre de la seva mà la nostàlgia

pressentida, els vincles prims i potents
que uneixen un infant amb la seva terra
i el gust amarg de les vinyes arrasades.

Compartim taula i conversa. Entre carbassó
i carbassó, xerrem a poc a poc. Bec de la 
seva font. Aprenc paraules. Quan comencem,

en Pere parla català ; a poc a poc ralla maonès .
Se'm cau la màscara i retrobo els mots dels avis, 
meticulosament guardats per la mare a sa cuina.

Quan deixo l'illa, de nit, veig com es multipliquen 
les llums dels pobles i quan estic a punt de no veure-les 
ja sé que em puc posar a escriure. Sense «alimón».